Bli konsult i nätverket

Som konsult i vårt nätverk arbetar du som egen företagare med den frihet och det ansvar detta innebär. Vi erbjuder dig som konsult i nätverket följande tjänster:

Om du i dagsläget inte tillhandahåller dina tjänster via eget företag, kan vi också vara behjälpliga vid bildandet av ett sådant.

Du tar första steget mot att bli konsult i vårt nätverk genom att registrera dig som konsult via vår hemsida. Din registrering är konfidentiell och uppgifter från den lämnas vidare till potentiella kunder enbart med dit uttryckliga medgivande.

När vi funnit ett uppdrag som matchar din erfarenhet,  kompetens och önskemål ger  vi kunden, i samråd med dig, en offert. Vid affär, tecknar vi avtal med kunden och ett transparent köp-avtal med dig. Vi fakturerar kunden för dina tjänster och behåller 10% av fakturerat belopp för våra tjänster, de resterande 90% går till dig.