Förmedling av IT/DATA konsulter

Vi erbjuder kunder med IT-projekt kvalificerad resurser i form av  kompetenta egenkonsulter med flerårig erfarenhet från arbete i utvecklingsprojekt.
Konsulterna i vårt nätverk är några av de mest kvalificerade inom sina respektive områden och får via oss personlig förmedling av sina tjänster till kunder samt sociala och yrkesmässiga kontakter med övriga konsulter i nätverket.