Företagsanpassad utbildning

Vi erbjuder skräddarsydd datautbildning för företag och organisationer
inom följande område:

  • SoftPLC.
  • PLC system.
  • Övervaknings-, drift- och informationssystem.
  • Operativsystem och maskinvara.
  • Vanliga tillämpningsprogram som tex Excel, Word, Access.

Schemalagda kurser

Kurser kan genomföras hos er eller i våra kurslokaler i Bromma.