CAMSTRAT AB – Vi är konsulter och utbildare inom IT området med speciell inriktning på tillämpningar i industriföretag. Företaget startade 1991 och har sedan dess växt med god lönsamhet och nöjda kunder. Vår konsultverksamhet är inriktad på industriella tillämpningar medan utbildningsverksamheten omfattar både allmän datateknik och program för industriella behov.

Konsultverksamhet

  • Utformning/implementering av InformationsTeknologi i mindre/medelstora företag med fokus på fungerande och utvecklingsbara helhetslösningar.
  • Datatekniska lösningar på styr-/regler- och produktionsinformationsproblem med fokus på driftsäkerhet och flexibilitet.

Företaget har sitt ursprung i datatekniska lösningar för produktionsmiljö och vi vet hur viktigt det är att datatekniken är driftsäker och anpassad till användare och miljö. Genom vår erfarenhet kan vi rekommendera teknik och lösningar som i praktiken verkligen fungerar och ger ett optimalt IT-stöd för kundens verksamhet både ekonomiskt och strategiskt.

Utbildningsverksamhet

Vi arbetar i huvudsak med kundanpassad datautbildning dvs vi anpassar kurserna efter de behov, önskemål, förkunskaper etc som den aktuella kunden har. Inom vårt specialistområde; "Industriell datateknik" , erbjuder vi också vissa schemalagda kurser

Vi har lång och gedigen erfarenhet av utbildning av vuxna. Vår pedagogik är speciellt anpassad för datautbildning och tillgodoser varje enskild deltagares behov – deltagarna får tillägna sig verklig kunskap under trivsamma former i en gemytlig miljö. Vi var pionjärer i Sverige med en komvuxutbildning på entreprenad. Utbildningen, en PC-samordnarkurs avslutades i april 1994. Drygt 60 elever fick en gedigen datateknisk utbildning.

Sedan starten har vi haft ett tusental nöjda deltagare på våra kurser.