KONSULTVERKSAMHET

Datatekniken har de senaste åren skapat helt nya möjligheter för nästan all företagsverksamhet. ---- från obemannad produktion till global marknadsföring/försäljning via INTERNET.

Men för att kunna utnyttja tekniken på ett rationellt sätt fodras kunskap om tekniken, tillämpningen och samspelet med människan. Denna kunskap kan vi erbjuda på olika sätt, som tex:

  • Rådgivning
  • Utredning/analys
  • Projektledning
  • TurnKey åtagande

I vårt arbete är vi helt leverantörsoberoende och strävar alltid efter att ta fram/erbjuda "rätt" lösning till lägsta kostnad.

KONTAKTA OSS för diskussion om era ideer, önskemål eller problem!