• GRUNDKURS PROGRAMMERING AV AUTOMATIONSSYSTEM ENLIGT IEC 61131-3

  Allmänt

  Fler och fler tillverkare av industriella styrsystem ansluter sig till IEC 61131-3, den internationella standarden för programmering av automationssystem. Det betyder att de flesta styrsystem nu kan programmeras enligt denna standard och att allt fler tillverkare nu också, direkt marknadsför denna metod. Fördelen för användarna är uppenbar; -samma metod/programspråk för olika system, -enhetlig dokumentation, -möjlighet att direkt återanvända lösningar på styrproblem, mm.

  Kursen ger deltagarna insikt och kunskap i hur metoden är uppbyggd, vilka funktioner och funktionsblock som finns i standarden och hur man med dessa byggblock och någon av programmeringsmetoderna FBD(Funktionsblockschema), ST(Strukturerad text) eller SFC(Funktionsdiagram) löser en styruppgift.

  I kursen ingår flera styruppgifter som deltagarna självständigt programmerar och driftsätter med 4CONTROL, en programvara från Softing GmbH. 4CONTROL följer till 100% IEC 61131-3 och exekveras på en PC med Windows NT4.

  Kursinnehåll

 •  

   

 • Kurslängd: 3 dagar, 9.00 – 16.00

  Plats: I våra kurslokaler, Johannesfredsvägen 9B, 168 69 BROMMA

  Kurspris: 9700:- inkluderande kursdokumentation och lunch kursdagarna.

  Kurstillfälle/bokning: Se hemsidan eller ring.